اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

همینک در مجله آنلاین فارسی ها با پاسخ به سوال اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

اینکه داستان اصحاب کهف متعلق به کدام دوران است یک مسئله پر بحث می باشد که در ادامه به آن می پردازیم .

با ما همراه باشید .

بسیاری از مفسرین معتقدند داستان اصحاب کهف در زمان دقیوس امپراطور روم ( ۲۴۹ تا ۲۵۱ میلادی ) و یا زمان دقیانوس امپراطور دیگر روم ( ۲۸۵ تا ۳۰۵ میلادی ) اتفاق افتاده است .

این دیدگاه را مسیحیون نیز قبول دارند و معتقدند این حکام بر دین مسیح سخت می گرفتند و مردمان موحد را در شکنجه و آزار و گرسنگی و تشنگی قرار می دادند .

اما نمی توان این این بحث را پذیرفت زیرا اولین کسی که از سریانیین داستان اصحاب کهف را در کتاب خود نوشت جیمس ساروغی است که در سال ۵۲۱ میلادی فوت کرده است و این کتاب را در سال ۴۷۴ میلادی نوشته است .

در حالیکه طبق آیات قرآن اصحاب کهف ۳۰۹ سال خوابیده اند و با بررسی آنها متوجه می شویم که اختلاف سال میان آنها وجود دارد .

از طرف دیگر مسیحیان زمان بیدار شدن اصحاب کهف را در زمان پادشاه صالح ثئودوسیوس که بین سال های ۴۰۸ تا ۴۵۱ میلادی سلطنت کرده است می دانند .

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

رفیق وفا دجانی در کتاب اکتشاف کهف نوشته است پادشاهی که اصحاب کهف در زمان او غائب شدند دقیوس یا دقیانوس نبوده بلکه طراجان بوده است که میان سال های ۹۸ تا ۱۱۷ میلادی حکومت روم را بر عهده داشته است .

اگر فرض کنیم اصحاب کهف در همین سال به درون کهف رفته اند پس از گذشت ۳۰۰ سال شمسی در سال ۴۱۲ بیدار شده اند و این در همان ایام سلطنت پادشاه صالح عادل ثئودوسیوس بوده است .

خواندمیر این داستان را در زمان پادشاهی بلاش پسر فیروز هشتمین پادشاه اشکانی نقل کرده است .

حمدالله مستوفی پس از آن که نام ۶ نفر از آنها را می برد و با شبان هفت نفر می شوند میگوید  اینان در زمان دقیانوس که قبل از حضرت عیسی بود به دین حضرت موسی گرویدند .

چون از پادشاه ظالم پیروی نکردند به کهف پناهنده شده و سیصد و نه سال خوابیدند و خداوند بعد از ظهور حضرت عیسی آنان را زنده گردانید .

بلعمی در ترجمه تاریخ طبری پس از آنکه مفصلا داستان آنها را طبق آیات قرآن بیان می کند خواب آنان را در کهف و در زمان دقیانوس می داند و نیز معتقد است که در زمان قبل از حضرت مسیح به کهف پناهنده شدند و جرم آنها پذیرش شریعت حضرت موسی و عدم اطاعت از الهه بوده است و چون حضرت عیسی ظهور فرمود داستان اصحاب کهف را که از بنی اسرائیل بودند بگفت .

امیدواریم این مطلب از بخش تاریخ مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد .

غار اصحاب کهف کجاست

نوشته اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

همینک در مجله آنلاین فارسی ها با پاسخ به سوال اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

اینکه داستان اصحاب کهف متعلق به کدام دوران است یک مسئله پر بحث می باشد که در ادامه به آن می پردازیم .

با ما همراه باشید .

بسیاری از مفسرین معتقدند داستان اصحاب کهف در زمان دقیوس امپراطور روم ( ۲۴۹ تا ۲۵۱ میلادی ) و یا زمان دقیانوس امپراطور دیگر روم ( ۲۸۵ تا ۳۰۵ میلادی ) اتفاق افتاده است .

این دیدگاه را مسیحیون نیز قبول دارند و معتقدند این حکام بر دین مسیح سخت می گرفتند و مردمان موحد را در شکنجه و آزار و گرسنگی و تشنگی قرار می دادند .

اما نمی توان این این بحث را پذیرفت زیرا اولین کسی که از سریانیین داستان اصحاب کهف را در کتاب خود نوشت جیمس ساروغی است که در سال ۵۲۱ میلادی فوت کرده است و این کتاب را در سال ۴۷۴ میلادی نوشته است .

در حالیکه طبق آیات قرآن اصحاب کهف ۳۰۹ سال خوابیده اند و با بررسی آنها متوجه می شویم که اختلاف سال میان آنها وجود دارد .

از طرف دیگر مسیحیان زمان بیدار شدن اصحاب کهف را در زمان پادشاه صالح ثئودوسیوس که بین سال های ۴۰۸ تا ۴۵۱ میلادی سلطنت کرده است می دانند .

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

رفیق وفا دجانی در کتاب اکتشاف کهف نوشته است پادشاهی که اصحاب کهف در زمان او غائب شدند دقیوس یا دقیانوس نبوده بلکه طراجان بوده است که میان سال های ۹۸ تا ۱۱۷ میلادی حکومت روم را بر عهده داشته است .

اگر فرض کنیم اصحاب کهف در همین سال به درون کهف رفته اند پس از گذشت ۳۰۰ سال شمسی در سال ۴۱۲ بیدار شده اند و این در همان ایام سلطنت پادشاه صالح عادل ثئودوسیوس بوده است .

خواندمیر این داستان را در زمان پادشاهی بلاش پسر فیروز هشتمین پادشاه اشکانی نقل کرده است .

حمدالله مستوفی پس از آن که نام ۶ نفر از آنها را می برد و با شبان هفت نفر می شوند میگوید  اینان در زمان دقیانوس که قبل از حضرت عیسی بود به دین حضرت موسی گرویدند .

چون از پادشاه ظالم پیروی نکردند به کهف پناهنده شده و سیصد و نه سال خوابیدند و خداوند بعد از ظهور حضرت عیسی آنان را زنده گردانید .

بلعمی در ترجمه تاریخ طبری پس از آنکه مفصلا داستان آنها را طبق آیات قرآن بیان می کند خواب آنان را در کهف و در زمان دقیانوس می داند و نیز معتقد است که در زمان قبل از حضرت مسیح به کهف پناهنده شدند و جرم آنها پذیرش شریعت حضرت موسی و عدم اطاعت از الهه بوده است و چون حضرت عیسی ظهور فرمود داستان اصحاب کهف را که از بنی اسرائیل بودند بگفت .

امیدواریم این مطلب از بخش تاریخ مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد .

غار اصحاب کهف کجاست

نوشته اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

همینک در مجله آنلاین فارسی ها با پاسخ به سوال اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

اینکه داستان اصحاب کهف متعلق به کدام دوران است یک مسئله پر بحث می باشد که در ادامه به آن می پردازیم .

با ما همراه باشید .

بسیاری از مفسرین معتقدند داستان اصحاب کهف در زمان دقیوس امپراطور روم ( ۲۴۹ تا ۲۵۱ میلادی ) و یا زمان دقیانوس امپراطور دیگر روم ( ۲۸۵ تا ۳۰۵ میلادی ) اتفاق افتاده است .

این دیدگاه را مسیحیون نیز قبول دارند و معتقدند این حکام بر دین مسیح سخت می گرفتند و مردمان موحد را در شکنجه و آزار و گرسنگی و تشنگی قرار می دادند .

اما نمی توان این این بحث را پذیرفت زیرا اولین کسی که از سریانیین داستان اصحاب کهف را در کتاب خود نوشت جیمس ساروغی است که در سال ۵۲۱ میلادی فوت کرده است و این کتاب را در سال ۴۷۴ میلادی نوشته است .

در حالیکه طبق آیات قرآن اصحاب کهف ۳۰۹ سال خوابیده اند و با بررسی آنها متوجه می شویم که اختلاف سال میان آنها وجود دارد .

از طرف دیگر مسیحیان زمان بیدار شدن اصحاب کهف را در زمان پادشاه صالح ثئودوسیوس که بین سال های ۴۰۸ تا ۴۵۱ میلادی سلطنت کرده است می دانند .

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل

رفیق وفا دجانی در کتاب اکتشاف کهف نوشته است پادشاهی که اصحاب کهف در زمان او غائب شدند دقیوس یا دقیانوس نبوده بلکه طراجان بوده است که میان سال های ۹۸ تا ۱۱۷ میلادی حکومت روم را بر عهده داشته است .

اگر فرض کنیم اصحاب کهف در همین سال به درون کهف رفته اند پس از گذشت ۳۰۰ سال شمسی در سال ۴۱۲ بیدار شده اند و این در همان ایام سلطنت پادشاه صالح عادل ثئودوسیوس بوده است .

خواندمیر این داستان را در زمان پادشاهی بلاش پسر فیروز هشتمین پادشاه اشکانی نقل کرده است .

حمدالله مستوفی پس از آن که نام ۶ نفر از آنها را می برد و با شبان هفت نفر می شوند میگوید  اینان در زمان دقیانوس که قبل از حضرت عیسی بود به دین حضرت موسی گرویدند .

چون از پادشاه ظالم پیروی نکردند به کهف پناهنده شده و سیصد و نه سال خوابیدند و خداوند بعد از ظهور حضرت عیسی آنان را زنده گردانید .

بلعمی در ترجمه تاریخ طبری پس از آنکه مفصلا داستان آنها را طبق آیات قرآن بیان می کند خواب آنان را در کهف و در زمان دقیانوس می داند و نیز معتقد است که در زمان قبل از حضرت مسیح به کهف پناهنده شدند و جرم آنها پذیرش شریعت حضرت موسی و عدم اطاعت از الهه بوده است و چون حضرت عیسی ظهور فرمود داستان اصحاب کهف را که از بنی اسرائیل بودند بگفت .

امیدواریم این مطلب از بخش تاریخ مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد .

غار اصحاب کهف کجاست

نوشته اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند مطلب کامل اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری


محتوا آنلاین /به نقل از زد دی نت، گفته‌های منتشر شده حاکی از آن است که هکرها و مجرمان سایبری با استفاده از حفره‌های امنیتی و آسیب‌پذیری‌های موجود در نرم‌افزار مایکروسافت آفیس نصب شده برروی رایانه‌های شخصی قادر خواهند بود اطلاعات شخصی و مالی درج شده برروی کارت‌های اعتباری کاربران و همچنین کیف پول ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین را به وسیله انتشار یک بدافزار خطرناک به سرقت ببرند.


بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بد افزار مذکور از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون فعالیت داشته و قابلیت‌های فراوانی به منظور سرقت اطلاعات داشته است.


محققان و پژوهشگران در موسسه تحقیقاتی فعال در زمینه امنیت سایبری به نام FireEye به تازگی دریافته‌اند که گروهی از هکرها و مجرمان سایبری قصد دارند بدافزاری را از طریق ایمیل‌های اسپم (spam emails)  به کاربران و سازمان‌های مختلف در زمینه فناوری و ارتباطات، بیمه و موسسات مالی و بانکی فرستاده و پس از انتشار آن از طریق حفره‌های امنیتی و آسیب‌پذیری‌های موجود برروی مایکروسافت آفیس رایانه، بتوانند حملات سایبری و هک اطلاعات مالی و بانکی کاربران را انجام دهند  


/ ایسنا.

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری


تاريخ انتشار:
۱۲:۱۳ – ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن


کد خبر: ۱۱۶۲۴۵
تعداد نظرات : ۰

عملکرد خوب حسین پورامینی در این فصل لیگ برتر فوتبال ایران ،هواداران تیم پارس جنوبی جم را امیدوار کرده تا کارلوس کیروش یک بار او را دعوت کند.به گفته محتوا آنلاین خبر،به نقل از خبر ورزشی، به ثمر رساندن ۳ گل و ارسال ۴ پاس گل برای هافبک دفاعی خوش نقش پارس جنوبی جم ،شرایطی را ایجاد کرده تا در ۲۷ سالگی بیش از گذشته دیده شود.در بازی پارس جنوبی جم و استقلال خوزستان برخی هواداران فوتبال این بنر حمایتی از بازیکن محبوب خود را در ورزشگاه به نمایش گذاشتند تا شاید کارلوس کیروش بازیکنان با انگیزه پارس جنوبی جم از جمله پورامینی را ببیند.

پورامینی از حالا به عنوان یکی از سوژه های جذاب نقل و انتقالات فصل مورد توجه قرار گرفته اما سعی می کند با ارائه بازی های خوب بتواند سهمیه آسیا را با پارس جنوبی جم کسب کند و البته شاید نظر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را قبل از رقابتهای جام جهانی روسیه!

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

به گفته دفتر منطقه‌ای خبرنامه محتوا آنلاین، «مولوی عبدالرحمان رحمانی» نماینده مردم «بلخ» در پارلمان افغانستان در گفت‌وگو با «آوا» تصریح کرد همانطور که پیش از این خود آمریکایی‌ها اعتراف کردند داعش در جهان ساخته خود آن‌ها است.

وی افزود: این گروه تروریستی تفکیکی بین قوم، مذهب و شخص نمی‌شناسد و برای کسب امتیاز و اعتبار از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند.

این نماینده پارلمان افغانستان بدون نام بردن از کشور خاصی اظهار داشت: کشورهایی وجود دارند که از این موضوع استفاده می‌کنند.

ماه گذشته نیز یک نهاد مدنی در افغانستان گفته داد که در هشت ماه گذشته حدود چهار هزار حمله در افغانستان صورت گرفته و گروه تروریستی داعش عامل بیشترین حملات به غیرنظامیان افغان بوده است.

براساس این گفته بر اثر بمب‌گذاری و حملات انتحاری این گروه تروریستی در این مدت تنها در شهر کابل ۳۲۷ کشته و ۹۲۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

گفتنی است که نمایندگان پارلمان افغانستان پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودند که آمریکا از داعش در این کشور حمایت می‌کند.

انتهای پیام/.

ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید.

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری


محتوا آنلاین / فلاح با بیان این‌که برای اعلام برندهای رجیستری، یک هفته قبل‌تر اطلاع‌رسانی می‌شود، افزود: مردم مانند روند برندهای قبلی می‌توانند تا پیش از آغاز رجیستری برای برند اعلام شده اقدام به ثبت شماره کنند. برای این کار کافی است با یک سیم‌کارت گوشی خود را روشن کنند.


رئیس رگولاتوری گفت: در جلسه کمیته رجیستری مقرر شد فاز بعدی به این طرح با اعلام مدل‌های جدید آغاز شود، البته درباره‌ برندها هنوز تصمیم‌گیری نشده اما چند برند از جمله هواوی، ال‌جی و سامسونگ بیشتر نمانده است.


فلاح در ادامه  در پاسخ به این‌که آیا ثبت شماره گوشی توسط فروشندگان برای فرار از غیرفعال شدن آنها اشکال قانونی دارد، گفت: ما از یک هفته قبل از اجرای طرح، مدل گوشی را اعلام می‌کنیم و همه می‌دانند که تنها گوشی‌هایی که قبلا ثبت شده باشند را به عنوان رجیستر شده می‌پذیریم. گزارشی مبنی بر ساماندهی ثبت کردن گوشی‌ها قبل از شروع طرح دریافت نکردیم، البته طبیعی است که در روزهای قبل ثبت گوشی افزایش داشته باشد.


 

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

به گفته محتوا آنلاین خبر،به نقل از خبرورزشی، حضور کمال کامیابی نیا در محل تمرین سرخپوشان به این معناست که سایه اخراج از سرش برداشته شده و با پایان یافتن دوران مصدومیتش می تواند در کنار سایر بازیکنان به تمرین بپردازد. 

کمال کامیابی نیا به خاطر شیرجه زدن از تخته سه متری در استخر، دچار تشدید مصدومیتش از ناحیه کتف شد و حداقل تا اواسط بهمن ماه نمی تواند برای سرخپوشان به میدان برود. همین امر باعث عصبانیت برانکو بود تا سرمربی سرخپوشان از مدیران باشگاه درخواست کند نسبت به رفتار غیرحرفه ای این بازیکن واکنش نشان داده و او را جریمه کنند.

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

به گفته گروه بین‌الملل خبرنامه محتوا آنلاین به نقل از دیلی‌میل، یک نوجوان ۱۵ ساله انگلیسی که خود را به عنوان مدیر سازمان سیا جا زده بود توانسته است به گفته‌های فوق‌محرمانه نظامی آمریکا دسترسی پیدا کند. این نوجوان انگلیسی این عملیات خود را از اواسط سال ۲۰۱۵ آغاز و تا ابتدای سال ۲۰۱۶ (آخرین روزهای ریاست جمهوری اوباما) که بازداشت شد، ادامه داد.

«کین گمبل» در این ماجرا حتی توانست کنترل آی‌پد همسر جان برنان، مدیر وقت سازمان سیا را به دست آورد.

این نوجوان انگلیسی همچنین به رمزها، اطلاعات شخصی، جزئیات امنیتی، شماره تماس‌ها و اسناد حساسی درباره عملیات جاری افغانستان و عراق دسترسی پیدا کند. هرچند نشریه دیلی‌تلگراف اعلام کرده است که این  اسناد مرتبط با افغانستان و ایران بوده‌اند.

گمبل طی آن مدت با تماس تلفنی و جازدن خود جای جان برنان (مدیر وقت سازمان سیا)، با اعضای خانواده او تماس می‌گرفت و حتی کنترل آی‌پد همسر جان برنان را از راه دور به دست آورد.

اهداف دیگر این نوجوان انگلیسی شامل مارک گولیانو، معاون پیشین اف‌بی‌آی، جی جانسون وزیر امنیت داخلی و جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در دوران اوباما بوده‌اند.

وی با استفاده از شماره تلفن‌هایی که به دست آورده بود با قربانیان خود و خانواده‌هایشان تماس می‌گرفت و وسایل الکترونیکی و دیجیتالی آن‌ها را به کنترل خود در می‌آورد.

گمبل حتی در یکی از اقداماتش، با تماس با شرکت وریزون خود را به جای جیمز کلاپر – مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا – جا زد.

وی با استفاده از ایمیل کلاپر به دیگر مقامات پیام می‌فرستاد. این نوجوان در این خصوص گفته است که ایمیل کلاپر برای گول زدن دیگر خیلی مفید بود، تا اینکه فکر کنند که وی واقعا جیمز کلاپر است.

این نوجوان انگلیسی همچنین با دسترسی به یک دیتابیس اف‌بی‌آی توانست به اسامی ۱۰۰۰ کارمند و افسر از جمله افسری که به مایکل براون – نوجوانی سیاه‌پوستی که قربانی شلیک پلیس آمریکا قرار گرفت – تیراندازی کرد دست یابد.

وی بعدها از این اطلاعات به دست آمده برای اذیت کردن جان هالدرن، مشاور ارشد باراک اوباما در زمینه علوم و فناوری استفاده کرد. این نوجوان با تماس با پلیس ماساچوست، باعث شد که افسران مسلح پلیس به خانه این دستیار ارشد ترامپ اعزام شوند.

در روزهای پیش از دستگیری، گمبل با استفاده از جزئیات به دست آمده از کارکنان سابق وزارت دادگستری آمریکا به شبکه این وزارتخانه دسترسی یافت.

وی در این ماجرا نیز به اسناد و اطلاعات شرکت حفاری دریایی دیپ‌واتر هورزون و جزئیات مرتبط با ۹۰۰۰ افسر آژانس بهداشت نظامی و ۲۰ هزار عضو اف‌بی‌آی دست یافت.

در دادگاهی که برای بررسی به جرایم این نوجوان برگزار شد، اعلام شد که وزارت امنیت داخلی ۴۰ هزار دلار برای حل مشکل ارسال کرد و حیثیت این وزارتخانه به‌طور اساسی صدمه دید.

انتهای پیام/

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید امیرعلی چتر تنها

امشب آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی امیرعلی بنام چتر تنها همراه با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر : نیما قاسمی / تنظیم کننده : مصطفی سلطانی

Exclusive Song: Amir Ali – “Chatre Tanha” With Text And Direct Links In UpMusic

Amir Ali Chatre Tanha دانلود آهنگ جدید امیرعلی چتر تنها

متن آهنگ چتر تنها امیرعلی

♪♪♫♫♪♪♯

روی گونمه نم نم بارون سپری منو دست خیابون همدست یه چتری که تنهاست
تنهام توی خاطره هامون
مث قاصدکا دل خستم بازیچه خاطره هاته منو میکشه حتی خیالش
یکی دستاش توی موهاته
امشب هوا ابریه مثل نگاه دلم تنها برا روی ماهت

♪♪♫♫♪♪♯ شعر : نیما قاسمی ♪♪♫♫♪♪♯
بارون و منو قدمایی که میگرده ببینه کجایی
امشب دیگه آب از سرم گذشته میخوامت تورو مثل گذشته
این دنیارو بی تو نمیخوام دلگیره برام همه روزام
امشب هوا ابریه مثل نگاه دلم تنها برا روی ماهت
بارون و منو قدمایی که میگرده ببینه کجایی
امشب دیگه آب از سرم گذشته میخوامت تورو مثل گذشته
این دنیارو بی تو نمیخوام دلگیره برام همه روزام

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید امیرعلی چتر تنها
امشب به هوای تو بارون دنیای منو میشوره دلواپس تنهاییتم میمیرم از این دلشوره
سکوت دل خستمو بشکن منو سمت خودت برگردون تقصیر خودم بود آخه این حال دل سرگردون
امشب هوا ابریه مثل نگاه دلم تنها برا روی ماهت
بارون و منو قدمایی که میگرده ببینه کجایی
امشب دیگه آب از سرم گذشته میخوامت تورو مثل گذشته

♪♪♫♫♪♪♯ تنظیم کننده : مصطفی سلطانی ♪♪♫♫♪♪♯
این دنیارو بی تو نمیخوام دلگیره برام همه روزام
امشب هوا ابریه مثل نگاه دلم تنها برا روی ماهت
بارون و منو قدمایی که میگرده ببینه کجایی
امشب دیگه آب از سرم گذشته میخوامت تورو مثل گذشته
این دنیارو بی تو نمیخوام دلگیره برام همه روزام

♪♪♫♫♪♪♯

امیرعلی چتر تنها

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید امیرعلی چتر تنها

صفحه 7 از 760
»... قبلی 3456789101112 بعدی 203040...«